Φλοτέρ πλαϊνής & πυθμένος παροχής νερού

Φλοτέρ πλαστικό 3/8" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.

62323
Φλοτέρ πλαστικό 3/8" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
Τιμή: 1.78 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ πλαστικό 1/2" πλάι-πυθμένος 20cm

62220
Τιμή: 1.92 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ πλαστικό 1/2" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.

62123
Φλοτέρ πλαστικό 1/2" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
Τιμή: 1.72 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ πλαστικό 3/8" πλάι-πυθμένος 20cm.

62020
Τιμή: 1.98 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ Β.Τ. 3/8" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.

61423
Φλοτέρ Β.Τ. 3/8" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
Τιμή: 3.78 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ Β.Τ. 1/2" πλάι-πυθμένος 20cm

61220
Τιμή: 3.82 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ Β.Τ. 1/2" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.

61123
Φλοτέρ Β.Τ. 1/2" πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 5-23cm.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
Τιμή: 3.62 €
Συσκευασία:20 τμχ

Φλοτέρ Β.Τ. 3/8" πλάι-πυθμένος 20cm.

61020
Τιμή: 3.98 €
Συσκευασία:20 τμχ