Είδη μπάνιου - Solidrains -Σύστημα αποχέτευσης μπάνιου

Κόλλα SOLISEAL (125 ml)

41106
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 5.42 €
Συσκευασία:12 τμχ

Κόλλα SOLISEAL (300 ml)

41105
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 12.42 €
Συσκευασία:12 τμχ

Μούφα Φ 40/40 εισόδων σιφονιού

41104
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 1.16 €
Συσκευασία:50 τμχ

Μούφα Φ 57/50 εξόδου σιφονιού

41103
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 1.26 €
Συσκευασία:50 τμχ

Μούφα Φ 57/63 σωλήνα κεντρικής αποχέτευσης

41102
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 1.26 €
Συσκευασία:50 τμχ

Σιφόνι δαπέδου απλό (Φ100)

41100
• 4 Εισαγωγές Φ40.
• 1 Εξαγωγή Φ50.

SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 15.96 €
Συσκευασία:1 τμχ

Γωνία μπανιέρας με πλαστικό ρακόρ 1 1/4" x Φ32

31202
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 3.76 €
Συσκευασία:10 τμχ

Γωνία μπανιέρας με πλαστικό ρακόρ 11/2"xΦ32

31201
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 3.76 €
Συσκευασία:10 τμχ

Γωνία αναμονής νιπτήρα Φ32/44

31200
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 1.86 €
Συσκευασία:60 τμχ

Σωλήνας PVC Φ 40/32 εισόδων σιφονιού 20m

11151
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 95.20 €
Συσκευασία:1 τμχ

Σωλήνας PVC Φ 57/50 έξοδος σιφονιού κεντρ. αποχέτευση 10m

11150
SOLIDRAINS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

1.Ευέλικτη & γρήγορη τοποθέτηση
2.Εύκολο stock
3.Εξ’ολοκλήρου από PVC
Τιμή: 69.20 €
Συσκευασία:1 τμχ